12
Adam and Eve: GolfAdam and Eve: GolfShift RunShift RunNon-Stop Fidget SpinnerNon-Stop Fidget SpinnerTanque 3D: Tank BattleTanque 3D: Tank BattleScribble RiderScribble RiderMind Games for 2-3-4 PlayerMind Games for 2-3-4 PlayerSlashVille 3DSlashVille 3DFriday Night Funkin Vs. Anders Full WeekFriday Night Funkin Vs. Anders Full WeekCartoon Hot Racer 3DCartoon Hot Racer 3DCombat Strike MultiplayerCombat Strike MultiplayerPUSH NOOBPUSH NOOBMoana: Kakamora KaosMoana: Kakamora KaosFriday Night Funkin vs FILIPFriday Night Funkin vs FILIPNoob FuseNoob FuseTiny PlanetTiny PlanetFrisbee Forever 2Frisbee Forever 2Friday Night Funkin vs WeegeepieFriday Night Funkin vs WeegeepieFriday Night Funkin VS GarcelloFriday Night Funkin VS GarcelloBilliards 8 Ball ChallengeBilliards 8 Ball ChallengeFashion Battle Catwalk QueenFashion Battle Catwalk QueenOuigoOuigoCar vs Cops 2Car vs Cops 2CivilizationCivilizationTeen Titans GO Doomsday Device DestructionTeen Titans GO Doomsday Device DestructionMiner RunMiner RunPapa's SushiriaPapa's Sushiria Bomb It 8 Bomb It 8Super Droid AdventureSuper Droid AdventureHair Race: ChallengeHair Race: ChallengePapa CupcakeriaPapa CupcakeriaAdam and Eve: GolfAdam and Eve: GolfShift RunShift RunNon-Stop Fidget SpinnerNon-Stop Fidget SpinnerTanque 3D: Tank BattleTanque 3D: Tank BattleScribble RiderScribble RiderMind Games for 2-3-4 PlayerMind Games for 2-3-4 PlayerSlashVille 3DSlashVille 3DFriday Night Funkin Vs. Anders Full WeekFriday Night Funkin Vs. Anders Full WeekCartoon Hot Racer 3DCartoon Hot Racer 3DCombat Strike MultiplayerCombat Strike MultiplayerPUSH NOOBPUSH NOOBMoana: Kakamora KaosMoana: Kakamora KaosFriday Night Funkin vs FILIPFriday Night Funkin vs FILIPNoob FuseNoob FuseTiny PlanetTiny PlanetFrisbee Forever 2Frisbee Forever 2Friday Night Funkin vs WeegeepieFriday Night Funkin vs WeegeepieFriday Night Funkin VS GarcelloFriday Night Funkin VS GarcelloBilliards 8 Ball ChallengeBilliards 8 Ball ChallengeFashion Battle Catwalk QueenFashion Battle Catwalk QueenOuigoOuigoCar vs Cops 2Car vs Cops 2CivilizationCivilizationTeen Titans GO Doomsday Device DestructionTeen Titans GO Doomsday Device DestructionMiner RunMiner RunPapa's SushiriaPapa's Sushiria Bomb It 8 Bomb It 8Super Droid AdventureSuper Droid AdventureHair Race: ChallengeHair Race: ChallengePapa CupcakeriaPapa CupcakeriaSanta Christmas DeliverySanta Christmas DeliverySweet Shop 3DSweet Shop 3DFire Dragon AdventureFire Dragon AdventureRing Of LoveRing Of LoveFriday Night Funkin’ StarCatcherFriday Night Funkin’ StarCatcherJomJom JumpJomJom JumpFriday Night Funkin’ B3 REMIXEDFriday Night Funkin’ B3 REMIXEDFNF but BadFNF but BadNuwpy's AdventureNuwpy's AdventureBubble Shooter PartyBubble Shooter PartySamurai Cat SpinnerSamurai Cat SpinnerCrowd Battle: Gun RushCrowd Battle: Gun RushNick Jr WorldNick Jr WorldFNF vs Chomper (PvZ)FNF vs Chomper (PvZ)Crossy MinersCrossy MinersSuper Mario AdvanceSuper Mario AdvanceFNF: UGH PackFNF: UGH PackSuper Onion BoySuper Onion BoySquid Candy GameSquid Candy GameMonster Card BattleMonster Card Battle

In Rocket Road, it's time to reach for the stars! Take control of a fast rocket, and get ready for a colorful journey in space. Hiding many mysteries and dangers, how far do you think you'll travel in the endless void. The road before you has no end, so you better start now. 

The objective of this game is to travel as far as you can on a track filled with obstacles to earn a high score. Maneuvering in space might seem hard at first, due to lack of gravity, but the controls of this game are pretty simple! Start the game by clicking on the play button on the main menu.

 Your rocket will fly on its own, but you should change its directions with the arrow keys. You'll encounter different colored orbs on your way. You can pass through the orbs in the same color as your rocket. Touching other orbs will kill you. Passing through ramps will change your color. Other than orbs, you'll encounter narrow passages, archways, and many other obstacles along the way. You earn points with each obstacle you pass and orb you collect. Keep your eyes on the road, and have fun! Do you trust your reflexes and hand-eye coordination?  

În Rocket Road, este timpul s? ajunge?i la stele! Preia controlul unei rachete rapide ?i preg?te?te-te pentru o c?l?torie colorat? în spa?iu. Ascundând multe mistere ?i pericole, cât de departe crede?i c? ve?i c?l?tori în golul nesfâr?it. Drumul dinaintea ta nu are sfâr?it, a?a c? mai bine începi acum.

Obiectivul acestui joc este s? c?l?tore?ti cât po?i pe o pist? plin? de obstacole pentru a ob?ine un scor mare. Manevrarea în spa?iu poate p?rea greu la început, din cauza lipsei de gravitate, dar controalele acestui joc sunt destul de simple! Începe?i jocul f?când clic pe butonul de redare din meniul principal.

 Racheta ta va zbura singur?, dar ar trebui s?-i schimbi direc?iile cu tastele s?geat?. Ve?i întâlni orbe diferite colorate pe drum. Pute?i trece prin orbe în aceea?i culoare cu racheta. Atingerea altor orbe te va ucide. Trecerea prin rampe î?i va schimba culoarea. În afar? de orbe, ve?i întâlni pasaje înguste, arcade ?i multe alte obstacole pe parcurs. Câ?tigi puncte cu fiecare obstacol pe care îl treci ?i orbe pe care le colectezi. ?ine-?i ochii pe drum ?i distreaz?-te! Ave?i încredere în reflexele ?i coordonarea mâna-ochi?

Rocket Road was added in Arcade Games.